Maak niet alleen arboregels, rol ze ook uit

30 oktober 2019

Door: Arnoud Gazan

Waarom werd jij ooit OR-lid? Waarschijnlijk omdat je het werk veiliger, gezonder en leuker wilt maken voor jouw collega’s. Laat dat nu precies zijn wat je met goede arboregels kunt bereiken. Maar niemand heeft iets aan alleen een strategisch langetermijnplan dat stof staat te vangen. Het uitrollen van deze ideeën is daarom minstens zo belangrijk. Ik vertel je hoe je dat doet.

Vorm een multidisciplinair teamArnoud Gazan

Jouw OR heeft veel te zeggen over arbeidsomstandigheden. Dat staat zelfs in de wet (WOR-artikel 28). Laat dit onderwerp dus niet links liggen en oefen strategische invloed uit op het arbobeleid. Treed bijvoorbeeld op als verbindende factor en breng verschillende arbopartijen in het bedrijf samen. Waar zij eerst alleen met hun eigen taak bezig zijn, denken zij nu na als team. Dat komt de arbeidsomstandigheden alleen maar ten goede. 

Wil jij je zegje doen als OR? Zorg dan dat je eerst een visie hebt op het arbobeleid.

Realiseer je hoe groot het speelveld is

Arbo wordt door ondernemingsraden vaak gerelateerd aan wetgeving. Natuurlijk zijn er wetten, maar arbobeleid gaat vooral over hoe je actief met elkaar om kunt gaan. Maak het dus praktisch. Denk bijvoorbeeld na over welke RI&E-vorm het beste bij jullie bedrijf past. Of onderzoek hoe het met de aanspreekcultuur op het gebied van arbo zit. Durven medewerkers te praten over de werkdruk die zij ervaren? Bedenk wat jullie speerpunten worden.

Vind je het lastig om jouw rol te bepalen? En welke vragen je wel of niet kunt stellen? Onze basiscursus leert jouw OR of arbocommissie alles over zijn/haar arbotaken. 

Handen uit de mouwen

Als je hebt nagedacht over wat belangrijk is, is het zaak om de arboregels uit te voeren. Naar mijn mening het meest cruciale onderdeel van jouw strategie. Jouw OR heeft hier door zijn unieke dubbelpositie een belangrijke rol in. Jullie zitten immers de ene dag bij de preventiemedewerker aan tafel en de andere dag ben je weer collega. 

Zorg nu dat je de grote, abstracte lijn die je uitzette dicht bij de werknemers komt. Van het mobiliseren van de interne arbocommissie tot het uitnodigen van teamleiders bij jullie overleg: zet jouw netwerk tactisch in om de nieuwe arboregels te implementeren. Blijf logisch nadenken en probeer niet te veel te werken volgens het boekje. Alleen zo blijf je gefocust op de juiste achterliggende gedachte. 

Leer meer over de rechten en plichten van de OR op het gebied van arbo. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.