Vul het artikel 24-overleg eens creatief in

02 juli 2019

Door: Wieteke Krol 

Artikel 24 van de WOR: “In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27.” Nu kun je als OR aanschuiven en alles op je af laten komen, maar je kunt ook het heft in eigen hand nemen. Dat doe je zo. 

Wieteke Krol geeft tips om het artikel 24-overleg creatief in te vullenMaak er een speciaal moment van

Als OR wil jij het liefst zo vroeg mogelijk geïnformeerd worden door de bestuurder. Om dit voor elkaar te boksen, moet je de bestuurder overtuigen van jullie meerwaarde. Het artikel 24-overleg is het ideale moment om jullie prestaties te etaleren. Toon initiatief en grijp met beide handen de mogelijkheid aan om als OR niet alleen vooruit, maar ook eens terug te kijken en successen samen te vieren.

“Laat zien wat er al goed gaat. Ook al is de verhouding nog niet zoals jullie zouden willen. Zo neem je de bestuurder mee in een aanpak die wel voor jullie werkt.”

Zet een vergrootglas op OR-resultaten

Het is misschien verleidelijk de aandacht te leggen op verbeteringspunten, maar het is effectiever om te benadrukken wat er wel goed gaat. Zo inspireer je de bestuurder om jullie vaker mee te nemen in zijn besluitvormingsproces. Stip tijdens de overlegvergadering aan waar jullie de afgelopen tijd instemmings- of adviesrecht op hadden. Of vertel over die keer dat jullie succesvol met een eigen initiatiefvoorstel kwamen. 

Het artikel 24-overleg geeft de gelegenheid om te kijken waar de organisatie staat en waar jullie naartoe willen. Pak die kans.
Wieteke Krol - adviseur/trainer bij MZ Services

Maak van het artikel 24-overleg een open gesprek 

Stel er is een verhuizing gepland. De bestuurder deelt jullie dit mede, maar kan nog geen details geven. Wees niet te achterdochtig, want er is een grote kans dat hij het echt nog niet weet. Maak van de overlegvergadering daarom geen verhoor. Wanneer jullie vroegtijdig betrokken willen worden, zul je moeten accepteren dat er soms nog geen kant-en-klare plannen zijn. Denk in plaats daarvan constructief mee. Zo komen jullie samen tot de beste oplossing.

Het artikel 24-overleg is de uitgelezen kans om eens te sparren over de bedoeling van medezeggenschap. MZ Services deed hier samen met Mind the People onderzoek naar.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.