OR en hr, zoek elkaar op

15 oktober 2020

Door: Charlotte Muller 

De hr-afdeling en het managementteam: vaak lijken zij een onafscheidelijk duo. Daardoor ziet de OR de hr-adviseurs als spreekbuis van de directie. Niets is echter minder waar. Word het nieuwe powerkoppel van het bedrijfDoor elkaar te versterken met nieuwe inzichten en informatie. Ik ondervond het persoonlijk toen ik werkte als hr-adviseur.  

Charlotte MullerVrijblijvend uitgenodigd

Bij mijn functie als hr-adviseur had ik het onderwerp integriteit in mijn portefeuille. Ik onderzocht uitgebreid wat voor beleid er gevoerd kon worden, waar we als organisatie aan moesten voldoen en hoe we het beste konden reageren op maatschappelijke ontwikkelingen zoals diversiteit, discriminatie en/of ongewenst gedrag op de werkvloer. In plaats van meteen regelingen vorm te geven, nodigde ik mezelf uit bij een OR-vergadering 

Daar ging ik de dialoog aan. Bijvoorbeeld over waar we als organisatie aan moeten voldoen op het gebied van integriteit. Op zoek naar: waar lopen jullie tegenaan? Hebben wij dezelfde definitie van integriteit? En als ik deze regelingen of dit beleid opstel, wat moet er volgens jullie zeker instaan? Waar kan ik weerstand verwachten? Als OR weet je de antwoorden op die vragen als geen ander. Met die inside information creëerde ik een beleid waar de organisatie beter van werd, omdat er meer draagvlak is. 

De meerwaarde voor OR

Beantwoordt deze vragen voordat de regelingen tot stand komen en er is ruimte om waardevolle input vanuit de achterban direct mee te nemenOok eventuele andere thema’s die onder de medewerkers leven, worden meteen op de gezamenlijke agenda gezet. Alsof dat niet al reden genoeg is, zijn er nog meer voordelen.  

Maak als OR gebruik van je rechten, bijvoorbeeld het informatierecht. Kom alles te weten over bestaande, veranderende en nieuwe regelingen. Onderzoek onderwerpen en thema’s die met hr te maken hebben. Waarom, vraag je je af? Toen ik als hr-adviseur vaker in overleg ging met de OR, merkte ik dat zij ook vaker bij mij aanklopten met vragen en me uitnodigden voor een brainstorm. Omdat zij wisten dat ik relevante input voor hen had ehun inzichten verwerkte in het beleid en de regelingen.   

Neem eens een kijkje in ons trainingsaanbod

Verdiep je als OR in de thema’s en onderwerpen van hr. Volg met de OR bijvoorbeeld een training personeelsbeleid. Door inzicht te hebben in het werk van de hr, weet jij beter welke vragen je kan stellen. 

Sluit in een vroeg stadium bij elkaar aan en voer proactief beleid. Stel elkaar deze vragen: 

  • Welke richting wil het bestuur volgens hr op met de organisatie?  
  • Wat vinden wij als OR daarvan?  
  • Welke trends zien we gezamenlijk op ons afkomen en welk beleid moet daarop gevoerd worden?  
  • Is dat beleid of zijn de regelingen in lijn met de ambitie van de organisatie? 

Een versneld proces

Wanneer jullie aan de tekentafel al bij hr aansluiten, is de kans een stuk groter dat jullie er alleen nog maar een klap op hoeven te geven aljullie akkoord of advies moeten geven op een voorgenomen besluit. Dat versnelt het proces en leidt tot meer draagvlak binnen de organisatie.  

Bovendien zijn beide partijen dus bijtijds op de hoogte van de onderwerpen op elkaars agenda. Als de OR pas weet wat er speelt wanneer het instemmingsrecht of adviesrecht van toepassing is, duurt het langer voor er een besluit valt en is de kans groter dat de meerderheid niet akkoord gaat.  

De OR heeft vaak te maken met onderwerpen zoals regelingen en bepaalde arbeidsvoorwaarden. Daar hebben jullie tenslotte instemmingsrecht op. Waarom dan niet een expert inschakelen die jullie alles over deze onderwerpen kan vertellen? En dat is niemand minder dan de hr-adviseur. 

 De meerwaarde voor hr

Een hradviseur heeft op zijn beurt weer erg veel aan jullie input. De OR beantwoordt vragen waar de hr-adviseur alleen naar kan gissen. Regelingen die hr vanachter een bureau bedenkt, klinken in hun oren goed, maar de OR als vertegenwoordiger van de medewerkers kan een onderbouwd tegengeluid geven. Zij weten wat er speelt en wat nodig is. Oer voldoende draagvlak is voor nieuwe regelingen en of er bepaalde onderdelen in terug moeten komen. 

Ga in dialoog met de collega’s van hr. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.