Vernieuwende medezeggenschap in de zorg

07 mei 2019

Door: Arnoud Gazan

Ondernemingsraden kampen met een suf imago. De nieuwe directeur van Talma Borgh kreeg bij zijn medewerkers dan ook nul op het rekest toen hij een OR wilde instellen. Maar hij vond medezeggenschap wél belangrijk. Daarom doet de woon-zorgorganisatie het anders: er is geen OR, maar een organisatieadviesgroep. Een groot succes, zo blijkt.

Hoe de organisatieadviesgroep werkt

Elke keer dat er een OR-onderwerp aan de orde is, wordt er een adviesgroep van minimaal 5 personen samengesteld. Die bestaat steeds uit andere mensen, maar vertegenwoordigt wel alle afdelingen van de organisatie. Van kantoorpersoneel tot de technische dienst. De afdelingen kiezen zelf wie het woord voert, maar het idee is wel dat iedereen een keer zijn zegje doet.

"Belangrijk om te weten, is dat Talma Borgh speciale statuten ontwikkelde. Als de directie een verandering doorvoert waarin medewerkers inspraak willen hebben, dan hebben zij bijvoorbeeld het recht om deze ontwikkeling te blokkeren. En wil een nieuwe directeur een ander model voor medezeggenschap dan moet hij voor minimaal 95 procent draagvlak hebben."
Arnoud Gazan - adviseur Talma Borgh

Zo heeft Talma Borgh de OAG geïmplementeerd.

Download het volledige artikel ‘De Organisatie Advies Groep als or-alternatief’ via de onderstaande button.

Draagvlak creëren

Een van de grootste pijlers van Talma Borgh is het vergroten van de zelfredzaamheid van medewerkers. En juist daarom werkt deze vorm van medezeggenschap zo goed. Iedereen mag meepraten. Hierdoor volgen medewerkers ontwikkelingen op de voet, hebben ze een beter gevoel over de organisatie en begrijpen ze hoe en waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Is het belangrijk dat er nog een partij aanschuift, zoals de cliëntenraad? Dat draagt alleen maar bij tot een beter advies.

Gefundeerd advies door gecombineerde disciplines

Waar de oude OR 4 uur per week vergaderde, ligt er nu na 6 uur tijd vaak al een compleet advies. Een OR bevat vaak lang niet alle expertises in de organisatie. Terwijl je die deskundigheid wel nodig hebt voor een goed advies. Waar de technische dienst heel praktisch kijkt, vindt het MT het juist belangrijk dat de organisatie bijblijft. In de organisatieadviesgroep komen al deze expertises samen. Dat geeft altijd weer een frisse blik en zorgt dat adviezen door de hele organisatie gedragen worden.

Deze 3 stappen kun je als OR nemen om participatieve medezeggenschap in te voeren.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.