Bereken het rendement van jouw OR

17 juli 2018

Door: Arnoud Gazan

Wat draagt jouw OR bij aan de organisatie? Het is een vraag waar veel ondernemingsraden mee worstelen. Voor hun gevoel worden ze niet serieus genomen door de directie en ook medewerkers zien vaak het nut niet. Ik pleit er daarom voor om het rendement van de OR meetbaar te maken, althans, zo meetbaar mogelijk. Zo maak je inzichtelijk of de kosten opwegen tegen de baten en wat jouw toegevoegde waarde is als ondernemingsraad.

Arnoud Gazan zet zich in om medezeggenschap te verbinden met de identiteit en missie van de organisatie.

Een gemiste kans

Het kan voorkomen dat OR’en handelen op basis van hun onderbuikgevoel. Ze denken vanuit hun eigen referentiekader en praten over wat ze ‘in de wandelgangen’ horen. Op basis daarvan ontstaat een advies of pitchen ze een onderwerp in de overlegvergadering. Vaak is dit vaag geformuleerd en wordt er vooral over problemen in plaats van oplossingen gepraat. Het resultaat is dat de bestuurder er niets mee kan en het onderwerp laat voor wat het is. Mijns inziens een gemiste kans.

“Is de OR een investering? Dan kunnen we het hebben over rendement. Anders ben je een kostenpost. Neem jezelf en de OR serieus en zorg dat je een investering blijft.”
- Arnoud Gazan

Make them an offer they can’t refuse

Het is de taak van OR om de organisatie bij te staan in al haar doelstellingen. Goed advies is hierbij essentieel. En goed advies ontstaat alleen als je ook kijkt naar het kostenplaatje, want waarom zou het bestuur een voorstel overnemen dat niet haalbaar is? Toch denken veel OR’en hier niet over na. Heeft jouw ondernemingsraad ooit gekeken naar de financieel-economische waarde van een voorstel? Is het überhaupt haalbaar?

Is het kostenplaatje wel een taak voor de OR?

Nu hoor ik het je al zeggen: het financiële plaatje is toch geen taak van de OR. Je bent maar gewoon medewerker. Ik ben het hier niet mee eens. Naar mijn mening zitten zeggenschap en medezeggenschap in dezelfde cockpit, met als enige verschil dat je als OR-lid niet aan alle knopjes mag zitten. Zorg daarom dat je jouw advies onderbouwt en vergroot de kans op succes. Zo bewijs je meteen dat de OR nog steeds bestaansrecht heeft.

“Als OR kijk jij als organisatieadviseur mee met het bestuur. Gedraag je daarom ook zo. Op het moment dat je denkt dat je het niet kunt, durf je het niet meer en lever je niets van waarde naar buiten toe. Dat is een vicieuze cirkel waarin je niet wilt belanden.”

Rendement van de OR berekenen is geen straf

Natuurlijk hoeven we niet elk cijfer achter de komma te berekenen. Het gaat er vooral om dat je als OR nadenkt over wat jouw rendement is. Door meetbaar te maken wat je daadwerkelijk opbrengt, verzeker je jouw bestaansrecht en, misschien nog wel belangrijker, ontstaat er ruimte voor groei. Ik zeg niet dat mijn aanpak de beste is, maar het is in elk geval een andere manier van denken die jouw OR in staat stelt om zichzelf beter te kwantificeren. Doen jullie mee?

Arnoud berekent graag het rendement van jouw OR

Meet het rendement van de OR om duidelijk te maken wat jullie bestaansrecht is en ruimte te creëren voor groei.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.