RI&E: dit moet jouw ondernemingsraad ermee

24 juni 2019

Door: Arnoud Gazan

Nadenken over arbo is verplichte kost voor elke OR. Wanneer arbeidsomstandigheden niet optimaal zijn, doet dit immers wat met de prestaties, productiviteit en stemming. Maar wanneer het op de RI&E aankomt, weten veel ondernemingsraden niet precies wat ze ermee aan moeten. Ik praat jullie graag bij.

Arbo is geen moetje volgens Arnoud GazanWat is het?

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie en is een verplicht middel om de risico’s in een organisatie te onderzoeken. Voor OR’en is het een prachtig instrument om arbeidsomstandigheden te peilen en verbeteren. Het praatpapier geeft duidelijkheid over wat de belangrijkste gezondheidsrisico’s zijn en waar er actie op ondernomen moet worden. Gebruik de uitkomsten om jouw argumenten kracht bij te zetten.

Wanneer voer je de check uit?

Eens in 4-5 jaar is het verplicht om een RI&E uit te voeren, maar daar hoeft jouw ondernemingsraad niet per se op te gaan zitten wachten. Stel bij belangrijke ontwikkelingen proactief voor om een RI&E uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe inzichten komen over hoe je effectief om kunt gaan met werkdruk en burn-outs. Of wanneer nieuwe robotisering ervoor zou kunnen zorgen dat machines in het bedrijf veiliger worden.

Hoe wordt de RI&E uitgevoerd?

Als ondernemingsraad is het jullie taak om te controleren of de RI&E goed gebeurt. Controleer bijvoorbeeld of er een interne arbodeskundige of preventiemedewerker bij betrokken wordt, zij moeten het plan van aanpak immers uitvoeren. Kijk ook of alle risico’s wel worden geïnventariseerd en vergeet hierbij niet te letten op blinde vlekken. Het is bijvoorbeeld leuk als jullie branduitgangen hebben, maar als er stapels dozen voor staan dan heb je er niet zoveel aan.

Het is jouw recht en plicht om actief mee te denken over het arbobeleid van jouw organisatie. Onze adviseurs helpen je graag een eigen visie te ontwikkelen op het gebied van arbo en begeleiden je in elke stap. Zo ook bij het spotten van blinde vlekken bij de RI&E!

Hoe zorg je dat actiepunten worden opgepakt?

Uit elke RI&E komt een plan van aanpak waarin je precies leest welke risico’s moeten worden aangepakt en in welke volgorde. Het is aan jouw ondernemingsraad om erop toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurt. Plan daarom eens per kwartaal een gesprek met de arbocoördinator, hr-functionaris of preventiemedewerkers om de voortgang te bespreken. Laat hierbij ook vooral de bedrijfsarts aanschuiven voor een breder perspectief.

Ontdek precies waar de RI&E aan moet voldoen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.