Themadag NU’91 en MZ Services groot succes

20 april 2016

Zelfsturing en kanteling van werktijden waren twee centrale onderwerpen op de themadag van NU’91. MZ Services gaf advies.

Zelfsturing en de kanteling van werktijden waren de twee centrale onderwerpen die aan de orde kwamen op de themadag van NU’91. Tijdens diverse workshops besteedden we aandacht aan verschillende kwesties. De meer dan 130 OR-leden uit de zorgsector discussieerden over moderne vraagstukken en de veranderende rol van de ondernemingsraad. MZ Services gaf advies.

De OR van de toekomst

Wat betekent de ontwikkeling richting zelfsturing voor de OR? Hoe ziet medezeggenschap er in 2020 uit? Didi Verhagen nam al deze kwesties uit naam van MZ Services onder de loep. Jacqueline den Engelsman van NU’91 sloot daar naadloos bij aan met haar verhaal. Zij vroeg zich af hoe de CAO van de toekomst eruit ziet en wat dit betekent voor de individuele ondernemingsraden. Biedt een CAO bovendien dan nog steeds de bescherming die wij zo nodig achten?

NU’91 vroeg zich af hoe de ondernemingsraad van de toekomst eruit ziet met de veranderingen in het huidige landschap

Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor kritische succesfactoren, belangrijke leerpunten en randvoorwaarden waarvoor ondernemingsraden moeten waken.

NU’91 als gesprekspartner van formaat

De verschillende zorgsectoren verschillen erg van elkaar. Dit geldt zowel voor de ontwikkelingsfase van de organisatie tot de mate waarin de OR-leden zich bezig houden met zelfsturing. Voor NU’91 concludeerden we dat er nog veel in het verschiet ligt. Het is voor alle spelers in het krachtenveld hard nodig om door te ontwikkelen tot een gesprekspartner van formaat.

Voortaan minder verscheidenheid

De behoefte aan het delen van kennis en ervaring was duidelijk aanwezig, maar we moeten hand in eigen boezem steken. Het bleek namelijk lastig om overal diep op in te gaan door de grote verscheidenheid aan deelnemers. Een belangrijk leerpunt voor onze volgende themabijeenkomst.

Hoe ziet de medezeggenschap van de toekomst eruit? Op welke veranderingen moeten ondernemingsraden anticiperen? MZ Services praat je graag bij over deze kwesties. Neem gerust contact met ons op.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.