Zet als OR stappen met behulp van bagage en teambuilding

Met de enthousiaste trainingen van Wieteke zette de OR van uitgeverij ThiemeMeulenhoff flinke stappen. Een nieuwe werkplancommissie zorgt voor een weloverwogen aanpak en het team is hechter. OR-voorzitter Rimmert de Jong vertelt over de voordelen.

Geef de teambuilding binnen jouw OR een boost

De OR van ThiemeMeulenhoff bestaat uit zeven personen. Vanwege verschillende wisselingen wilde de OR een hechter team vormen. “We komen graag bij elkaar, maar waren eerst echt los zand. Teambuilding voor onze OR was dus een aandachtspunt. MZ Services zorgde dat we elkaar leerden kennen door iedereen foto’s van mensen, landschappen en dieren uit te laten kiezen en daar zijn of haar persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen bij te benoemen. Die oefening maakte ons hechter.”

"We waren als OR los zand en daarom was teambuilding een aandachtspunt."
Rimmert de Jong - voorzitter OR

Flexibel sparren

Rimmert schakelt regelmatig met trainer Wieteke. Met die input ontwikkelt ze trainingen op maat. “We merkten dat we de BOB-methode die we eerder behandelden met MZ Services nog niet voldoende toepasten. We moeten informatie beter in kaart brengen voordat we conclusies trekken of besluiten nemen. Wieteke paste de training hierop aan. Zo zorgde ze dat we de eerder toegereikte theorie ook echt in de praktijk brengen.”

“De BOB-methode voorkomt dat we voorbarige conclusies trekken.”

Doorbreek patronen

Je kent het wel: de een komt nog binnen tijdens de OR-vergadering, de ander gaat koffie halen. Alle leden zijn druk naast hun werk voor de ondernemingsraad en dat merk je. Laat MZ Services je helpen. Met behulp van trainingen leer je de vergaderingen te stroomlijnen en beter te luisteren naar de inbreng van de bestuurder. Je krijgt als OR handreikingen om bewuster met taken om te gaan.

Persoonlijke coaching

OR-voorzitter Rimmert de Jong krijgt ook privécoaching van trainer Wieteke over zijn voorzittersrol: “Het helpt bij mij de balans tussen mijn dagdagelijkse werk en mijn taken als voorzitter te vinden. Ik manage mijn tijd beter door meer voor mezelf op te komen en vaker nee te zeggen.”

Richt een werkplancommissie op

Een grote hulp voor de OR van ThiemeMeulenhoff is de oprichting van een werkplancommissie, op aanraden van MZ Services: “De commissie bestaat uit twee personen. Zij bedenken bij een agendapunt of aanvraag wat dit topic betekent voor de organisatie, medewerkers, ons als OR en welke invloed een besluit heeft op alle partijen. Zo creëren we een voorsprong en pakken we adviesaanvragen beter voorbereid aan.”

Word als OR hechter en ga bewuster om met beslissingen. MZ Services helpt je met trainingen op maat.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.