Werving WOR-bestuurder: zo draagt de OR bij 

Door: Carelien Liebrecht, recruiter van Geerts & Partners

Met de komst van een nieuwe WOR-bestuurder wil je als ondernemingsraad (OR) natuurlijk niet dat de medezeggenschap in jullie bedrijf aan kracht verliest. Daarop heeft de OR ook zeker zelf invloed. Hoe? Door te participeren in het wervings- en selectieproces en het adviesrecht te benutten.

Er is slechts één sollicitatieprocedure waarbij de OR zijn adviesrecht kan uitoefenen: die voor een nieuwe WOR-bestuurder. Deze bestuurder vertegenwoordigt het bedrijf tijdens het overleg met de OR. Het is dus van groot belang om nauw betrokken te zijn bij het werving- en selectietraject.

Van de profielschets tot aan de uiteindelijke keuze: de OR kan bij elke stap betrokken worden. De OR organiseert eigen profielgesprekken: wat zoeken we in de nieuwe WOR-bestuurder/directeur? De uitkomsten worden meegenomen in het wervingsprofiel. Er komt een advertentie en uiteindelijk worden de beste kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie, waarin een OR-delegatie zit.

Bereid je voor en reflecteer

Als de werkgever de OR vraagt om te participeren in het sollicitatietraject, zeg dan áltijd ja. Bereid je goed voor, zodat je weet wat je belangrijk vindt. Reflecteer met de huidige WOR-bestuurder: wat gaat goed, wat kan beter? En wellicht zijn er andere wensen.  

Stel vragen en laat je stem horen tijdens de evaluatie na de gespreksrondes. De OR heeft invloed op de keuze en kan zo een valse start voorkomen. 

Meer draagvlak, snellere procedure

Betrek de OR er actief bij, ook gezien vanuit de werkgever en de beoogde WOR-bestuurder. Dat is de kern van medezeggenschap, bevordert het draagvlak voor de nieuwe bestuurder en versnelt de adviesprocedure. 

Als werkgever kun je ook een beoogde WOR-bestuurder naar voren schuiven en enkel schriftelijk advies aanvragen bij de OR. Dan gaat er meer tijd zitten in het uitbrengen van het advies en als OR heb je geen beeld van welke andere kandidaten op gesprek zijn geweest. 

Pak een grotere rol

Wil je als OR in zo’n situatie toch een grotere rol pakken? Dan kun je een kennismakingsgesprek aanvragen met de kandidaat en pas daarna advies uitbrengen. Door de OR er niet actief bij te betrekken, loopt de werkgever sowieso meer risico op een negatief advies. En hoewel het OR-advies niet bindend is, heeft de baas wel iets uit te leggen als het in de wind wordt geslagen. 

Image

Schakel onze kennis in tijdens de werving en selectie van een WOR-bestuurder.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.