MZ Services spreekt op OR ledendag NU’91. Thema’s: de OR en zelfsturing, medezeggenschap in 2020 en kanteling van werktijden.

17 december 2015

Op 23 februari 2016 organiseert NU’91 voor zijn leden een themadag over zelfsturing en de veranderende rol van de ondernemingsraad. MZ Services levert met plezier een bijdrage aan deze themadag. Een themadag over zelfsturing en de veranderende rol van de ondernemingsraad. De ochtend staat in het teken van de OR en zelfsturing, de betekenis daarvan voor de OR en een toekomstperspectief: de OR in 2020.

MZ Services spreekt op OR ledendag NU’91

 

Themabijeenkomst voor OR-leden
Dinsdag 23 februari 2016
Omgeving Utrecht

Zelfsturing in de zorg is geen onbekende term meer. Als ondernemingsraad is het zoeken naar je rol hierin. Wat zijn formele bevoegdheden en wat betekent dit in de praktijk? En hoe ziet de rol van de ondernemingsraad eruit nadat zelfsturing is ingevoerd? Tegelijk zien we dat in zorg-cao’s steeds meer bevoegdheden naar de lokale overlegtafel worden gedelegeerd. Kortom; je moet als OR aan de bak! Maar kun je op de oude voet doorgaan of is aanpassing nodig om van betekenis te blijven?

nu91

Op 23 februari 2016 organiseert NU’91 voor zijn leden een themadag over zelfsturing en de veranderende rol van de ondernemingsraad. MZ Services levert met plezier een bijdrage aan deze themadag. Een themadag over zelfsturing en de veranderende rol van de ondernemingsraad. De ochtend staat in het teken van de OR en zelfsturing, de betekenis daarvan voor de OR en een toekomstperspectief: de OR in 2020. Dat is een OR die vanuit de cao ‘stevigere’ bevoegdheden krijgt en een andere rol speelt in de organisatie, regio en/of sector. ‘s Middags worden we heel concreet en kijken we wat de OR direct kan doen om betekenis te geven aan zijn nieuwe rol; Rolf de Wilde en Jacqueline den Engelsman geven de OR handvatten om aan de slag te gaan met de cao afspraken rondom kanteling van de werktijden.

werknemers-willen-meer-invloed-werktijden

 

 

 

 

Opgeven kan bij Eveline Baarsma (e.baarsma@nu91.nl) van NU′91.

Geen lid van NU’91? Iemand in je organisatie vast wel; als introducee kun je ook kosteloos aan deze themadag deelnemen!

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.