Heeft de OR een code-Tabaksblat nodig?

16 augustus 2016

De extravagante feestjes die de COR van de Nationale Politie hield in tijden van zware bezuinigingen brengen het korps momenteel in zware verlegenheid. De verhoudingen tussen het bestuur, de RvC en de aandeelhouders zijn geregeld in de code-Tabaksblat. Moet deze ook voor de medezeggenschap worden ingevoerd om dit soort misstanden te voorkomen?

 

De inhoud van de code-Tabaksblat

De code-Tabaksblat werd in 2003 ontwikkeld voor beursgenoteerde bedrijven door een commissie onder leiding van de gelijknamige Morris Tabaksblat. De corporate-governancecode draagt bij aan meer transparantie en voorkomt tegenstrijdige belangen.


Tegenstrijdige belangen in de OR

De taak van de OR is helder: opkomen voor personeelsbelangen en meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Hoewel deze rol duidelijk is, blijkt meer dan eens dat sommige OR-leden vooral aan hun eigen hachje denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan OR-leden die een grootscheepse reorganisatie proberen te dwarsbomen, omdat hun baan daardoor op de tocht komt te staan. Wat weegt er dan zwaarder: het bedrijfsbelang of hun eigen plek?

Regel het in de WOR

Voorstanders van een code-Tabaksblat voor de OR vinden het opvallend dat de WOR zich wel focust op de bevoegdheden die een raad heeft, maar niet op hoe de medezeggenschap die uit moet voeren. Er moeten volgens hen regels komen die bepalen hoe er gehandeld dient te worden bij tegenstrijdige belangen. In De Volkskrant pleitte advocaat Marnix Holtzer van DLA Piper voor invoering van een code-Tabaksblat voor OR-leden. Hierin moet bijvoorbeeld worden bepaald dat zij geen advies- of stemrecht hebben bij kwesties zoals de reorganisatie waarbij hun eigen baan verdwijnt.

 

Wat vind jij van een code-Tabaksblat voor de OR? Onzin of juist een gouden idee? Wij horen het graag van je.

 

Een goede doorstroming

Daarnaast vindt de advocaat ook dat reguliere OR-leden niet meer dan acht jaar achtereen in de ondernemingsraad zouden mogen zitten. Nu is het nog zo geregeld dat voorzitters vele jaren achter elkaar kunnen blijven zitten. Ze zijn bepalend voor het imago van de medezeggenschap. Ook werkgeversvereniging AWVN is van mening dat vaker rouleren ondernemingsraden dwingt tot vernieuwing, de achterban meer betrekt en de OR aantrekkelijker maakt voor een nieuwe lichting.

Onmogelijk

Een dergelijke gedragscode voor de OR zou het werk van de ondernemingsraad zo goed als onmogelijk maken, betogen tegenstanders van de code-Tabaksblat voor de OR. Zij stellen dat alle werkzaamheden van de medezeggenschap raakvlakken hebben met een eigen belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beloningen, maar ook functiewaarderingen of reorganisaties. Zij vinden dat werknemers te allen tijden mee moeten kunnen praten over dit soort omvangrijke beslissingen. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.