Test hoe gezond jij werkt

11 juli 2019

Door: Didi Verhagen

Gezond werken is een belangrijk thema voor elke organisatie. Het draagt immers bij aan het werkgeluk en de vitaliteit van jouw medewerkers. Daarom is het zeer zinvol om zo nu en dan te kijken hoe het er in jouw organisatie voor staat. Gebruik daar bijvoorbeeld deze 3 tools voor. En doe je voordeel met onze bonustips! 

Didi Verhagen1. RI&E

Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) onderzoek je waar er mogelijke veiligheidsrisico’s zitten in jouw organisatie. Hieruit volgt een plan van aanpak met actiepunten om jullie organisatie veiliger en gezonder te maken. Het is aan jullie als OR erop toe te zien dat dit plan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 

Misschien kijk je liever naar de gezondheid van individuele werknemers. Deze online test is alles behalve wetenschappelijk gevalideerd, maar kan wel een indicatie geven van hoe het op jullie werk gesteld is. De perfecte aanleiding om het gesprek over arbeidsomstandigheden te starten. 

2. PMO

Hoe goed functioneert een werknemer in zijn huidige job? En privé? Je toetst het met een preventief medisch onderzoek (PMO). Deze test zoomt in op onderwerpen als leefstijl en vitaliteit en geeft inzicht in eventuele gezondheidsrisico’s. Weet wel dat werknemers – gezien de privacygevoelige informatie die mogelijk boven komt drijven – niet verplicht zijn om aan een PMO mee te werken. 

3. Workkit

Wanneer je verder wilt kijken dan alleen de gezondheid op individueel niveau, is Workkit wat voor jou. Het is een soort PMO, maar dan uitgebreider. Er worden op teamniveau bijvoorbeeld ook verdiepende interviews afgenomen. Hieruit rolt een advies dat met de afdeling wordt besproken. 

Bonustips

De mentale en fysieke gezondheid van werknemers is belangrijk, maar gezond werken hangt wat ons betreft ook samen met werkplezier. Onze trainer en adviseur Arnoud Gazan onderzoekt in zijn workshop ‘De vijf drijfveren van werkgeluk’ graag wat de intrinsieke motivatie van jouw werknemers is. 

Of lees hoe de ondernemingsraad van DSV zich hard maakt voor gezond werken. Zij geven meer aandacht aan het thema gezondheid, omdat vitale medewerkers alerter, meer betrokken en tevredener zijn.

Ga als OR aan de slag met de gezondheid van jouw organisatie. MZ Services adviseert je deskundig over de juiste stappen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.