Goed contact tussen de Raad van Commissarissen en OR

13 september 2016

De Raad van Commissarissen en OR kijken vanuit een andere invalshoek en op basis van verschillende informatiebronnen naar een bedrijf. Toch delen zij wel degelijk een gezamenlijk belang, namelijk het goed functioneren van een onderneming. Bovendien kunnen zij elkaar vooruit helpen met andere inzichten. Helaas zien beide partijen vaak beren op de weg bij het onderhouden van goed contact. Wij geven jou drie handige tips om de relatie tussen de twee te verbeteren.

1: Creëer vertrouwen

Heb niet alleen contact in crisissituaties, maar begin ook op goede momenten te bouwen aan een duurzame relatie. Organiseer bijvoorbeeld een periodiek overleg waarin de Raad van Commissarissen en OR samen komen en eindig met een informele borrel. Zo schep je een laagdrempelige manier om nader kennis met elkaar te maken en daag je partijen uit een eerlijk gesprek met elkaar aan te gaan. Zorg bovendien dat de twee partijen elkaar ook buiten de geplande bijeenkomsten weten te vinden voor plotselinge vragen of verzoeken.

Houd je aan deze vier adviezen bij het vormen van wederzijds vertrouwen:

  • neem elkaar serieus
  • wees bereid informatie te delen
  • durf vragen te stellen
  • wees discreet

2: Wees transparant

Iemand die jou vertrouwt zal scheutiger zijn met informatie dan een persoon wiens vertrouwen is beschaamd. Ben te allen tijde transparant, ook richting de Raad van Bestuur, en ondermijn dit vertrouwen niet. Jullie delen immers een gezamenlijk belang voor het bedrijf. Transparantie en eerlijkheid zijn de basisvoorwaarden voor het ontwikkelen van meer draagvlak. Een open dialoog draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en stelt organisaties in staat sneller in actie te komen bij veranderende marktomstandigheden.

3: Blijf bij de les

Het kan zeer nuttig zijn om buiten de door de wet verplichte momenten ook wat additionele overleggen te plannen. Ook hierbij heeft het zin als de betrokkenen elkaar al wat beter kennen. Een meeting over wat de Raad van Commissarissen en OR van elkaar verwachten of voor elkaar kunnen betekenen heeft direct meer kans van slagen. Organiseer daarom ook zeker een bijeenkomst op het moment dat de samenstelling van de groep verandert. Geef jezelf niet de kans om te versloffen en maak iemand binnen zowel de RvC als de OR verantwoordelijk voor het naleven van deze afspraken.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.