Drie tips voor goed contact tussen de Raad van Commissarissen en OR

De Raad van Commissarissen en OR kijken vanuit een andere invalshoek en op basis van verschillende informatiebronnen naar een bedrijf. Toch delen zij wel degelijk een gezamenlijk belang, namelijk het goed functioneren van een onderneming. Bovendien kunnen zij elkaar vooruit helpen met andere inzichten. Helaas zien beide partijen vaak beren op de weg bij het onderhouden van goed contact. Wij geven jou drie handige tips om de relatie tussen de twee te verbeteren.

1: Creëer vertrouwen

Heb niet alleen contact in crisissituaties, maar begin ook op goede momenten te bouwen aan een duurzame relatie. Organiseer bijvoorbeeld een periodiek overleg waarin de Raad van Commissarissen en OR samen komen en eindig met een informele borrel. Zo schep je een laagdrempelige manier om nader kennis met elkaar te maken en daag je partijen uit een eerlijk gesprek met elkaar aan te gaan. Zorg bovendien dat de twee partijen elkaar ook buiten de geplande bijeenkomsten weten te vinden voor plotselinge vragen of verzoeken.

 

Houd je aan deze vier adviezen bij het vormen van wederzijds vertrouwen:

  • neem elkaar serieus
  • ben bereid informatie te delen
  • durf vragen te stellen
  • ben discreet

 

2: Wees transparant

Iemand die jou vertrouwt zal scheutiger zijn met informatie dan een persoon wiens vertrouwen is beschaamd. Ben te allen tijde transparant, ook richting de Raad van Bestuur, en ondermijn dit vertrouwen niet. Jullie delen immers een gezamenlijk belang voor het bedrijf. Transparantie en eerlijkheid zijn de basisvoorwaarden voor het ontwikkelen van meer draagvlak. Een open dialoog draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en stelt organisaties in staat sneller in actie te komen bij veranderende marktomstandigheden.

3: Blijf bij de les

Het kan zeer nuttig zijn om buiten de door de wet verplichte momenten ook wat additionele overleggen te plannen. Ook hierbij heeft het zin als de betrokkenen elkaar al wat beter kennen. Een meeting over wat de Raad van Commissarissen en OR van elkaar verwachten of voor elkaar kunnen betekenen heeft direct meer kans van slagen. Organiseer daarom ook zeker een bijeenkomst op het moment dat de samenstelling van de groep verandert. Geef jezelf niet de kans om te versloffen en maak iemand binnen zowel de RvC als de OR verantwoordelijk voor het naleven van deze afspraken.

Meer weten hoe het contact tussen de Raad van Commissarissen en de OR stroomlijnt? Onze adviseurs helpen je daar graag bij

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier