OR, bereid je voor op de onvermijdelijke reorganisatie

08 juni 2020

Door: Niek Keulen 

Nu het stof langzaam neerdaalt en zichtbaar wordt wat  de coronacrisis allemaal verandert, blijkt reorganisatie voor veel bedrijven onvermijdelijk. Natuurlijk wil je als OR dat dit zo goed mogelijk verloopt. Kom daarom vast in actie en maak een plan. 

Niek van KeulenTijd voor actie

Nu is niet de tijd om te wachten op de directie. Als OR moet je verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen binnen de organisatie. Dit is het moment om een nieuwe toekomstvisie voor het bedrijf te creëren. Uiteraard wil je ieders belang in acht nemen, maar wees daarbij vooral realistisch. De kans dat er geen ontslagen vallen, is bij veel organisaties nihil. 

De eerste NOWregeling minimaliseerde de kans op ontslag. De werkgever moest dan namelijk het loon van de ontslagen persoon én een boete van 50% over dat bedrag terugbetalen. De tweede NOWregeling schrapt die boete. Pas bij ontslag van twintig personen of meer is er een boete van 5%. Loonkosten moeten nog altijd worden terugbetaald. Maar de drempel tot ontslag is een stuk lager geworden. 

Ontwikkel een visie

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe visie. Maar een visie en plan voor de organisatie opstellen is niet gemakkelijk wanneer de toekomst onzeker is. Toch is het van groot belang hier actief mee aan de slag te gaan. Door als OR een visie op de organisatie te hebben, stel je jezelf in staat actief het gesprek aan te gaan met de bestuurder en krijg je invloed op de situatie.  

Hoe lastig ook, creëer een plan. Begin eenvoudig. Kijk om je heen. Wat gebeurt er buiten? Wat is er veranderd in het speelveld? Het gedrag en de vraag van de klant is vanzelfsprekend anders nu zij gewend raken aan snel en digitaal.  

Als je achterhaalt waar die verandering bij de klant zit, kun je binnen de organisatie gaan zoeken naar hoe je daarop inspeelt. Misschien is er een dienst of product dat nooit de volle aandacht kreeg, maar nu beter past bij de nieuwe werkelijkheid. Of richt je diensten anders in, of werk met nieuwe technieken. Zo geven wij trainingen online en niet per se als tijdelijke oplossing. 

Image
In deze complexe coronasituatie is de kans groter dat de directie met de OR in gesprek wil gaan. Kom niet met een in beton gegoten plan. Nodig uit om samen aan tafel te gaan en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Samen doen

Directie en OR hebben een gezamenlijk belang: de organisatie in leven houden. Misschien dat de OR meer pleit voor het behouden van zoveel mogelijk personeel dan de directie voor ogen heeft. Maar een ouderwetse onderhandeling is op dit moment niet de manier om consensus te bereiken. Met een aantal goed onderbouwde scenario’s aankomen, heeft meer effect. Je bent in staat de juiste vragen te stellen en richting te geven aan de besluitvorming 

En waarom zou je daarbij het wiel opnieuw uitvinden? MZ Services ondersteunt de OR met de vorming van een visie. We helpen met het samenbrengen van de belangen rondom een vraagstuk. Dat doen we met de Match-methodiek. Aan de uitwerking dragen wij ook ons steentje bij. Zo komt de OR beslagen ten ijs. En mocht het gesprek met de directie niet soepel verlopen dan staan wij klaar om aan te schuiven. 

Maak de onvermijdelijke reorganisatie zo pijnloos mogelijk.  

Niek schreef ook een whitepaper over reorganisaties door corona

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.