Innovatieve OR themadag voor ziekenhuizen – 8 september 2016 –

20 June 2016

LOMOZ, De Voort Advocaten | Mediators en MZ Services bundelen hun kennis in een innovatieve OR themadag voor ziekenhuizen. Meld je snel aan.

OR themadag voor ziekenhuizen

Ondernemingsraden van ziekenhuizen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op hun rol en positie. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een OR en hoe ga je hiermee om? LOMOZ, De Voort Advocaten | Mediators en MZ Services gaan hier tijdens een themadag voor ziekenhuizen op 8 september 2016 uitgebreid op in. ziekenhuisdag organisatie  

Sparren met gelijkgestemden

Deelnemers krijgen tijdens deze themadag de kans om hun kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. We staan daarnaast tijdens diverse workshops stil bij specifieke onderwerpen die spelen in ziekenhuizen. Deze vraagstukken behandelen we vanuit juridisch- en medezeggenschapsperspectief. Het globale programma ziet er als volgt uit:   10:00- 10:30                                    Inloop met koffie, thee en iets lekkers 10:30 -11:00                                     Aftrap rondom relevante actuele OR thema’s die spelen in ziekenhuizen 11:00 -12:30                                     Workshopronde 1 (arbeidsrecht mz structuur / krachtenveld van het ziekenhuis / actuele casuïstiek) 12:30 -13:30                                      Lunch & netwerken 13:30 -15:00                                     Workshopronde 2 (arbeidsrecht / mz structuur / krachtenveld van het ziekenhuis / actuele casuïstiek) 15:00 -15:30                                      Gezamenlijke afronding & vooruit kijken 15:30                                                      Borrel    

Workshops

Aandacht voor arbeidsrecht

Bij een reorganisatie, fusie of overname komt er op arbeidsrechtelijk gebied veel kijken. Hoewel er veel wordt geregeld in de cao ziekenhuizen, zijn er genoeg grijze gebieden waarover de OR advies uit kan brengen. Jolande Janssen van De Voort Advocaten | Mediators licht de deelnemers in over de kansen en beperkingen van de ondernemingsraad.
Arbeidsrechtelijke zaken zijn bijvoorbeeld de raadpleging van de OR en de vakorganisaties, het doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen, de wet melding collectief ontslag of afvloeiingsregelingen.

Omgaan met organisatieveranderingen

Reorganisaties en samenvoegingen in ziekenhuizen worden vaak gedomineerd door de vormgeving en inrichting van de medezeggenschap. Joost van Mierlo van De Voort Advocaten | Mediators begeleidt de ondernemingsraden tijdens zijn workshop naar kwalitatieve oplossingen die slim gebruik maken van de WOR.
Bij organisatieveranderingen spelen vaak vragen als: komt er een structuur met OR’en en daarboven een COR, wordt het één gemeenschappelijke OR met onderdeelcommissies en moeten er afspraken worden gemaakt over stemverhoudingen?

Invloed leren uitoefenen

Het medezeggenschapsproces in een ziekenhuis is afhankelijk van veel partijen. In een veranderende ziekenhuisomgeving is de samenwerking tussen deze groepen complex. In de workshop van Walter Gouw van MZ Services kijken we naar de rol en invloed van verschillende partijen. De OR’en leren om succesvol invloed uit te oefenen in het krachtenveld van het ziekenhuis.
Walter beantwoordt verschillende vragen tijdens zijn workshop. Wat willen en mogen ondernemingsraden in de ziekenhuiswereld? Hoe kan de OR zich positioneren in dit krachtenveld om de gewenste invloed te kunnen uitoefenen? En welke competenties kun je dan het beste in huis hebben?

Casuïstiek in de praktijk

Aan de hand van actuele casuïstiek brengt Didi Verhagen van MZ Services de voorbeelden tot leven. De OR’en gaan in teams als een wervelwind door een adviesprocedure en strijden daarin in spelvorm tegen andere groepen. Een serieuze inhoud in een actieve en energieke mal. De winnaar vergaart niet alleen eeuwige roem, maar ook belangrijke inzichten over adviestrajecten rondom bijvoorbeeld samenwerking, fusie of reorganisatie. [vc_cta_button call_text="Wil jouw OR ook graag meer inzicht verwerven in de kansen en mogelijkheden in de ziekenhuiswereld? Voor slechts € 25,- per persoon ben je er de hele dag bij. " title="Meld je direct aan via d.quartu@devoort.nl of via 013 466 88 83" target="_self" color="btn-primary" icon="none" size="btn-large" position="cta_align_right" href="mailto:d.quartu@devoort.nl"]