Simulatietrainingen voor OR’en en OC’s

07 april 2016

MZ Services verzorgt met regelmaat simulatietrainingen waar OR’en en OC’s spelgericht kennis en vaardigheden vergaren. Bekijk hoe Holland Casino het verging.

Simulatietrainingen voor OR’en en OC’s

MZ Services verzorgt met regelmaat simulatietrainingen voor OR’en en OC’s. In een ‘serious game’ (een spel gericht op vergaren van kennis en vaardigheden) doorloopt een OR of OC verschillende fasen van het medezeggenschapsproces. Daarmee staat de game volledig in het teken van actief experimenteren, concreet ervaren, reflectief observeren en abstract concluderen. Op 1 maart 2016 vond de grote finale plaats van de serious game voor de OC’s van Holland Casino.

Wat vooraf ging aan de grote finale

De 14 OC’s van Holland Casino waren voor de simulatietraining verdeeld in 7 verschillende teams, elk team bestond uit 2 OC’s. In de serious game was ieder team een OC van een vestiging van een fictieve casino organisatie. In de voorbereiding werden de teams geconfronteerd met schriftelijke informatie van de vestigingsmanager. Het was aan het team om daarop te reageren door vragen te stellen, afspraken te maken en via netwerken informatie te verkrijgen.

Onze trainers leren de OR-leden en OC-leden werken aan de hand van het BOB-model dat ingaat op beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Informatie selecteren en verwerken

Op 1 maart vond de grote finale plaats. Op die dag ontmoetten alle teams de vestigingsmanager (trainingsacteur) twee keer. Op deze bijeenkomsten werden de OC’s ter plekke door een eigen trainer voorbereid. Het eerste gesprek was een informeel gesprek gericht op het inwinnen van informatie over de verschillende vraagstukken die in de voorbereiding aan de OC’s waren voorgelegd. Het was aan de OC om te beoordelen welke zaken belangrijk waren en welke vraagstukken minder urgent waren of zelfs helemaal niet bij de OC thuis hoorden.

Bekijk hier de video van de simulatietraining als sfeerimpressie

De spanning in de OC’s loopt op

Het tweede gesprek met de vestigingsmanager had een meer formeel karakter. De OC’s kregen als taak overeenstemming te bereiken over de verschillende OC-zaken. Hierbij moesten de OC-leden rekening houden met het gemeenschappelijk doel, zonder hun eigen streefpunten te veel te laten varen. Sommige OC’s lukte het om op alle OC-zaken overeenstemming met de vestigingsmanager te bereiken. Bij andere OC’s begon de simulatie steeds meer op de realiteit te lijken en hing er een gespannen sfeer.

Aan de slag met de feedback

Feedback is een belangrijk onderdeel bij de simulatietrainingen, aan het het einde van ieder overleg kregen de OC-leden dan ook feedback over hun handelen van de vestigingsmanager (de trainingsacteur), de trainer en collega’s. De trainers van MZ Services stonden stil bij wat er goed ging, welke verbeterpunten er nog waren en hoe de verbeterpunten konden worden opgepakt. Aan het einde van de dag kwam het OC-koppel Eindhoven-Utrecht als winnaar uit de bus. Zij wisten op een juiste manier de BOB-systematiek toe te passen, hadden een goede verdeling van de taken en rollen binnen het team, hadden de juiste drive en enthousiasme te pakken, wisten een goede sfeer en relatie met de vestigingsmanager neer te zetten en paste hun kennis van de WOR goed toe.

Tijdens een simulatietraining reiken wij de leden van een OR of OC handvatten aan om direct in de praktijk toe te passen. Wil je jouw OR of OC ook spelgericht kennis en vaardigheden laten vergaren? Neem dan snel contact op.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.