Gefundeerde vrijheid van meningsuiting in de OR

14 december 2016

Walter Gouw blikt terug op 2016 en wenst voor 2017 meer gefundeerde vrijheid van meningsuiting in de OR. Lees waarom hij pleit voor een principieel betoog.

2017: het jaar van de Nar en het principiële betoog

Zo aan het einde van het jaar ontkom je vaak niet aan een soort terugblik. Over het algemeen word ik daar niet vrolijk van en voel ik een soort weerzin opkomen. Ik kan nog steeds moeilijk duiden hoe het toch kan dat er in het publieke debat ruimte is voor feitelijke onjuistheden.

Ongefundeerde beschuldigingen of een dialoog

Vrijheid van meningsuiting lijkt gelijk te staan aan iemand ongefundeerd beschuldigen en aan de schandpaal nagelen. Alle deuren vallen dan dicht, terwijl het er bij vrije meningsuiting vooral om moet gaan dat het uiten van een mening opgevolgd wordt door een dialoog. In de kern iets waar medezeggenschap zich mee bezighoudt.

Vrijheid van meningsuiting in de OR

Maar ook op het werkterrein van de medezeggenschap is het lijntje soms dun. Ik voel me dan ook ongemakkelijk bij veronderstellingen dat managers, directeuren en WOR-bestuurders zich bezig houden met retorica, managementmodes en manipulatie. Deze analyses suggereren dat zij (de managers, directeuren en WOR-bestuurders) zich met zulke praktijken in laten, terwijl jullie (eerbare OR-leden die zich kunnen verschuilen achter afstand en veiligheid) dat niet doen.

Een geruststellende fantasie

Volgens mij is dit niet meer dan een geruststellende fantasie waarop veel OR-input berust. Als eerbare OR-leden besluiten om managers, directeuren en WOR-bestuurders aan de schandpaal te nagelen omdat ze fantasieën uitventen, als eerbare OR-leden het verwijt maken dat managers, directeuren en WOR-bestuurders in een ivoren toren zitten, dan moeten eerbare OR-leden zich wel bedenken dat ze zelf ook fantasieën ontwikkelen en hanteren. En dat is maar goed ook! Sterker nog: ontwikkel veel fantasieën en pas die toe. OR’en zouden in 2017 zich weer meer als nar moeten gedragen.

Narren en tovenaars

Er wordt bewust afstand gelaten tussen OR en WOR-bestuurder om de vrijheid van meningsuiting in de OR te stimuleren. In mijn optiek zijn OR’en daardoor vertegenwoordiger van de postmoderne cultuur. Zij zijn het product van een proces dat diepe wortels heeft in de begintijd van het modernisme. Deze ontwikkeling ving aan met beruchte rollenspelers zoals narren en tovenaars.

Breng kleur in de OR

In de huidige tijd zijn deze kleurrijke types vervangen door onder andere interactieve en regisserende OR’en. Mijn wens voor 2017 is dat OR’en weer net zo kleurrijk worden als hun historische voorgangers. Als het ze dan ook nog lukt om een principieel betoog aan deze rol te koppelen, weet ik zeker dat het een heel mooi jaar wordt.

Namens alle collega’s van MZ Services wens ik jullie fijne dagen toe en een zeer voorspoedig 2017.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.