Zetje voor zorgprofessionals

Als zorgprofessional opkomen voor je belangen is nog niet altijd vanzelfsprekend, laat staan invloed uitoefenen op het beleid van je organisatie. Daarin brengen we verandering met Zetje: we geven je een zetje in de goede richting. Lief zijn maakt plaats voor lef hebben. Duidelijkheid wordt niet langer verward met onvriendelijkheid.

medezeggenschap VAR ORLaat je stem horen

Medezeggenschap is fundamenteel voor zorgprofessionals. Je laat er je stem door horen en oefent invloed uit op het beleid. Ook voor de raad van bestuur en het management is medezeggenschap een onmisbare partner. Betrokken medewerkers nemen namelijk een actievere rol aan en zijn gemotiveerder. Daardoor nemen verzuim en verloop af.

Maar hoe doe je dat, je stem laten horen en écht invloed uitoefenen? Zetje coacht en geeft trainingen. Daarmee stimuleren we autonome, krachtige medezeggenschap. Een lastig gesprek voeren wordt bijvoorbeeld makkelijker door vanuit bewustwording andere keuzes te maken.

MZ Services & Zetje

Zetje is gespecialiseerd in medezeggenschap in de zorg. Samen met MZ Services leveren we een stevige bijdrage aan de ontwikkeling van daadkracht en zeggenschap van zorgprofessionals.

Ga voor meer informatie naar www.zetje.nl.

Meer weten over medezeggenschap in de zorg?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.