Tips voor de OR om de achterban te informeren

12 april 2017

Door: Maarten Pieké

Een ondernemingsraad wordt gekozen door alle medewerkers van een organisatie, waaronder jijzelf. Als OR-lid ben je onderdeel van de medewerkersvertegenwoordiging van jouw organisatie en spreekbuis voor de achterban. Des te opmerkelijker vind ik het om te merken dat veel ondernemingsraden na het interactieve moment van de verkiezingen de neiging hebben het contact te verbreken met de achterban. Ik geef je in dit artikel daarom handige tips voor de OR om de achterban te informeren en mee te nemen in je besluitvorming.

What’s in it for me?

Natuurlijk is de ondernemingsraad een zelfstandige raad, laten we dat voorop stellen. Maar bedenk dat de functie van de OR wél tweerichtingsverkeer is. De ondernemingsraad maakt vaak de vergissing de medewerkers enkel in te zetten om adviezen en input te genereren. De leden zouden zich echter ook af moeten vragen wat de achterban wil, niet slechts wat de OR nodig heeft om ergens toe te komen.

Het individualisme is een maatschappelijke ontwikkeling die we overal in de samenleving terug zien. Dat ondernemingsraden moeite hebben medewerkers te enthousiasmeren voor medezeggenschap, is een feit. We zijn tegenwoordig meer gericht op ons individuele belang. Zie het echter niet als reden om de achterban helemaal niet meer te informeren als OR. Voor je het weet, kom je in een negatieve spiraal: de ondernemingsraad raakt in de vergetelheid en bij de volgende verkiezingen is het aantal aanmeldingen nog verder teruggelopen.

Blijf de achterban informeren als OR

Als je als OR-lid bent gekozen, namen collega’s de moeite om op jou te stemmen. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Maar wat verwacht de achterban nou eigenlijk van de ondernemingsraad?

Tip 1: Ben je bewust van jouw taak

Medewerkers stappen nogal eens met vragen naar de ondernemingsraad. Als OR-lid is het jouw taak om eerst te bepalen of je deze vraag wil beantwoorden of dat je de collega beter door kunt verwijzen. Besef namelijk dat de ondernemingsraad over het belang van alle medewerkers gaat, organisatiebreed en op bestuurlijk niveau. Persoonlijke geschillen vallen niet onder het takenpakket van de OR. Toch laten veel OR-leden zich verleiden om hier iets van te vinden. Doe jouw ondernemingsraad niet tekort en durf duidelijke afwegingen te maken. Dat schept ook duidelijkheid over de positie van de OR.

Tip 2: Verwijs collega’s die je niet kunt helpen door

Wat als er toch met een individuele aangelegenheid een beroep op jou als OR-lid wordt gedaan? Verwijs collega’s dan door naar de juiste persoon en maak ze bewust van de mogelijkheden om het probleem aan de kaak te stellen. Attendeer ze op de opties die er zijn om het gesprek aan te gaan binnen de organisatie, bijvoorbeeld in een teamoverleg of functioneringsgesprek.

Tip 3: Blijf klokkenluiders en tipgevers informeren over de voortgang

OR’en hebben vaak de neiging om de publiciteit te vermijden. Publieke schouderklopjes zijn not done. Stipt een collega wel een organisatiebreed probleem bij jou aan? Zorg dan dat je hem blijft informeren over de ontwikkelingen. Besluitvormingsprocessen nemen tijd in beslag. Dat moet goed gecommuniceerd worden om te voorkomen dat collega’s het idee krijgen dat er niets gebeurt met hun input. Informeer de achterban daarom structureel over de overleggen en onderwerpen waar de OR zich mee bezighoudt.

Tip 4: Leg verantwoording af over jouw resultaten

Jouw ondernemingsraad gaat van start met een bepaalde visie en missie. Gaandeweg de zittingsperiode boek je vooruitgang met je voorgenomen speerpunten. Het is van groot belang om deze voortgang te communiceren aan de achterban. Dit is verplicht middels een jaarverslag, maar het is ook goed om de betrokkenheid bij de OR te stimuleren. Deze verantwoording komt het best aan in klare taal die aansluit bij de doelgroep. To the point en levendig. Niemand heeft zin of tijd om een jaarverslag van 40 pagina’s door te moeten spitten.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.