Organisch veranderen betekent dat een onderneming werkenderwijs veranderingen implementeert.

Help, mijn bestuurder wil organisch veranderen!

Een populair voornemen van bestuurders is om werkenderwijs veranderingen in hun organisatie te implementeren. Een manier van veranderen die kan worden gezien als een expeditie of een trektocht waarbij de denk- en doe-fase dwars door elkaar lopen. In het programma Help, mijn bestuurder wil organisch veranderen! worden ondernemingsraden klaargestoomd voor organisatieontwikkelingstrajecten. Het einddoel van de transformatie stelt men gedurende het project bij en het is onduidelijk hoe de organisatie er aan het einde van de rit uit zal zien.  

Waarom een organisatieverandering?

De omgeving is vaak de belangrijkste reden waarom organisaties veranderen. Denk aan klanten, leveranciers, medewerkers, concurrenten, aandeelhouders, vakbonden, overheid en maatschappij. Deze externe krachten beïnvloeden de vraag hoe de organisatie zich moet organiseren, structureren en wat ze moeten presteren. Om succesvol te blijven, veranderen organisaties met hun omgeving mee.  

 

Lees meer over onze rol in organisatieontwikkeling

 

Klassiek veranderen

Het klassieke verandertraject gaat ervan uit dat een organisatie stabiel is en in evenwicht met de omgeving. Wanneer de balans ontbreekt, wordt er gereorganiseerd op basis van een blauwdruk, oftewel een gestructureerde, voorspelbare en beheersbare aanpak. De reorganisatie dient als overgang van de ene stabiele periode naar de volgende stabiele periode.

Deze aanpak is bruikbaar bij goed gedefinieerde problemen, die weinig complex zijn en waarbij nauwelijks partijen betrokken zijn. De klassieke wijze van reorganiseren kent echter ook zijn beperkingen. De gedachten dat een organisatie lange tijd stabiel blijft, klopt niet meer. Daarnaast gedragen medewerkers zich lang niet altijd zoals dat op de tekentafel is geschetst.

Organisch veranderen

De toekomst is slecht te voorspellen, evenals de wijze waarop een organisatie op veranderingen gaat reageren. De organische veranderingsaanpak is een continu proces van het aanpassen van de organisatie. Hierbij worden gemeenschappelijke beelden of ambities beschreven, in plaats van rationele doelen.

De uiteindelijke situatie en het tijdspad is afhankelijk van de ontwikkeling van de processen. Als gevolg van de bevindingen kan dit gedurende de rit worden bijgesteld. Daarnaast is het een proces met een hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers. Echter gebrek aan vertrouwen, crisis, slechte bedrijfsresultaten, ontbrekende of onduidelijke doelstellingen of cultuurbreuken maken organisch veranderen moeilijk of zelfs onmogelijk.

Welke aanpak is beter?

Sommige situaties lenen zich uitstekend voor de klassieke veranderingsaanpak, in andere situaties wordt organisch veranderen als de oplossing gezien. Bij een organisatieverandering is het de kunst om een aanpak te kiezen die past bij de situatie, de organisatie en de mensen die er werken. Ten slotte vraagt iedere aanpak om een visie op veranderen en een aantal specifieke competenties van zowel de bestuurder als de OR.

Ga aan de slag

Kun je als OR nog een helpende hand gebruiken bij jouw organisatieverandering? In Help, mijn bestuurder wil organisch veranderen! stomen wij je klaar voor een verandertraject.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier