Klassiek of organisch veranderen: wat kies jij?

25 oktober 2016

Wij stomen je klaar voor organisatieveranderingen in ons programma ‘Help, mijn bestuurder wil organisch veranderen’. Meld je vandaag nog aan.

Help, mijn bestuurder wil organisch veranderen!

Een populair voornemen van bestuurders is om werkenderwijs veranderingen in hun organisatie te implementeren. Een manier van veranderen die kan worden gezien als een expeditie of een trektocht waarbij de denk- en doe-fase dwars door elkaar lopen. In het programma Help, mijn bestuurder wil organisch veranderen! worden ondernemingsraden klaargestoomd voor organisatieontwikkelingstrajecten. Het einddoel van de transformatie stelt men gedurende het project bij en het is onduidelijk hoe de organisatie er aan het einde van de rit uit zal zien.  

Waarom een organisatieverandering?

De omgeving is vaak de belangrijkste reden waarom organisaties veranderen. Denk aan klanten, leveranciers, medewerkers, concurrenten, aandeelhouders, vakbonden, overheid en maatschappij. Deze externe krachten beïnvloeden de vraag hoe de organisatie zich moet organiseren, structureren en wat ze moeten presteren. Om succesvol te blijven, veranderen organisaties met hun omgeving mee.

Lees meer over onze rol in organisatieontwikkeling

Klassiek veranderen

Het klassieke verandertraject gaat ervan uit dat een organisatie stabiel is en in evenwicht met de omgeving. Wanneer de balans ontbreekt, wordt er gereorganiseerd op basis van een blauwdruk, oftewel een gestructureerde, voorspelbare en beheersbare aanpak. De reorganisatie dient als overgang van de ene stabiele periode naar de volgende stabiele periode.

Deze aanpak is bruikbaar bij goed gedefinieerde problemen, die weinig complex zijn en waarbij nauwelijks partijen betrokken zijn. De klassieke wijze van reorganiseren kent echter ook zijn beperkingen. De gedachten dat een organisatie lange tijd stabiel blijft, klopt niet meer. Daarnaast gedragen medewerkers zich lang niet altijd zoals dat op de tekentafel is geschetst.

Organisch veranderen

De toekomst is slecht te voorspellen, evenals de wijze waarop een organisatie op veranderingen gaat reageren. De organische veranderingsaanpak is een continu proces van het aanpassen van de organisatie. Hierbij worden gemeenschappelijke beelden of ambities beschreven, in plaats van rationele doelen.

De uiteindelijke situatie en het tijdspad is afhankelijk van de ontwikkeling van de processen. Als gevolg van de bevindingen kan dit gedurende de rit worden bijgesteld. Daarnaast is het een proces met een hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers. Echter gebrek aan vertrouwen, crisis, slechte bedrijfsresultaten, ontbrekende of onduidelijke doelstellingen of cultuurbreuken maken organisch veranderen moeilijk of zelfs onmogelijk.

Welke aanpak is beter?

Sommige situaties lenen zich uitstekend voor de klassieke veranderingsaanpak, in andere situaties wordt organisch veranderen als de oplossing gezien. Bij een organisatieverandering is het de kunst om een aanpak te kiezen die past bij de situatie, de organisatie en de mensen die er werken. Ten slotte vraagt iedere aanpak om een visie op veranderen en een aantal specifieke competenties van zowel de bestuurder als de OR.

Gaat jouw organisatie organisch veranderen en kan jouw OR wel wat hulp gebruiken? We bellen je graag voor een vrijblijvend intakegesprek over de mogelijkheden.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.