Het perfecte draaiboek voor de OR-verkiezingen

26 maart 2019

Door Susanty Nap

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ons perfecte draaiboek voor de OR-verkiezingen laat daarom extra ruimte voor speling. Mocht je onverhoopt vertraging oplopen dan heb je voldoende tijd om je te herpakken.

Minimaal 15 weken vooraf

 •  Bepaal het aantal zetels
  Het aantal zetels hangt af van de grootte van jouw organisatie. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft hier een richtlijn in, maar je mag hiervan afwijken. Als je de keuze maar kunt verantwoorden aan de achterban.
 • Kies voor een medezeggenschapsstructuur
  Ga je voor één OR? Of een OR en een onderdeelcommissie (OC)? Of hebben jullie een centrale OR met daaronder andere ondernemingsraden? Met het oog op medewerkersparticipatie is het zelfs mogelijk om het aantal zetels in de OR terug te brengen naar een lager aantal. De tijd en faciliteiten die overblijven door de niet ingevulde zetels besteed je dan aan collega’s die zo nu en dan projectmatig meedenken over het bedrijf.
 • Stel de datum en het tijdstip van de verkiezingen vast
 • Bepaal wie de verkiezingen organiseert

Vergeet niet om de hulp van jouw ambtelijk secretaris in te roepen. Hij of zij heeft vaker met dit bijltje gehakt.

 • Werf kandidaten
  Kandidaten werven is een doorlopend proces en eigenlijk niet iets waar je pas 15 weken van tevoren mee zou moeten beginnen. Als je gedurende de zittingstermijn genoeg aandacht voor de OR genereert, zijn de verkiezingen een logisch gevolg.
 • Stel een kiesregister op
 • Leg de tijdlijn van de OR-verkiezingen vast in een draaiboek

Minimaal 13 weken vooraf

 • Maak de datum en het tijdstip van de verkiezingen bekend
 • Maak het kiesregister bekend

Minimaal 11 weken vooraf

 • Start de verkiezingscampagne
  Bedenk affiches, laat pennen bedrukken, maak verkiezingsbulletins en start ludieke acties. Een verkiezingscampagne start je het liefst al veel eerder. Als je genoeg aandacht aan achterbancommunicatie besteedt, dan zijn de OR-verkiezingen een vanzelfsprekendheid.

Minimaal 10 weken vooraf

 • Denk na over een inwerkprogramma voor nieuwe OR-leden
 • Besteed aandacht aan de overdracht van lopende zaken

Help nieuwe OR-leden snel in het zadel met een complete basistraining.

Minimaal 9 weken vooraf

 • Publiceer het kiesregister als je dat nog niet hebt gedaan

Minimaal 6 weken vooraf

 • Informeer de vakbonden over de verkiezingen
  Download de voorbeeldbrief aan de vakbonden.
 • Nodig daarna werknemers uit om zich kandidaat te stellen voor een vrije lijst

Minimaal 4 weken vooraf

 • Richt een fysiek of digitaal stembureau in
 • Spreek een datum met de bestuurder af om de nieuwe OR-leden te installeren. Bijvoorbeeld tijdens de eerstvolgende overlegvergadering.

Minimaal 3 weken vooraf

 • Sluit de kandidaatstelling via de vrije lijsten
 • Controleer de lijsten
 • Maak een voorlopige kandidatenlijst bekend
 • Bepaal of er genoeg kandidaten zijn om OR-verkiezingen uit te schrijven

Minimaal 2 weken vooraf

 • Maak de definitieve kandidatenlijst bekend
 • Stuur codes naar stemgerechtigden of verzend oproepkaarten

Minimaal 1 week vooraf

 • Bereid de verkiezingsdag of -week voor

Kies je voor digitale verkiezingen? Zorg dat je dan toch een fysieke helpdesk met stemcomputer hebt. Zo is er altijd ondersteuning als medewerkers er niet uit komen.

Tijdens de OR-verkiezingen

Heb je het draaiboek gevolgd? Dan zit het wel snor met de voorbereiding. Zorg dat je tijdens de OR-verkiezingen zelf nog extra aandacht genereert voor het stemmen. Wees creatief en speel in op het gevoel van urgentie. Stuur het hele bedrijf bijvoorbeeld een mail met ‘Je hebt nog x uur om te stemmen’. Veel succes!

MZ Services helpt je graag een solide draaiboek voor de OR-verkiezingen vast te stellen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.