Training en advies voor ondernemingsraden

We denken met je mee

Een reorganisatievoorstel beoordelen, die nieuwe personeelsregeling interpreteren, medezeggenschap vernieuwen. Uiteenlopende vraagstukken die specifieke kennis of ervaring van een OR vragen. MZ Services maakt de pittige rol van een OR net even makkelijker met advies, begeleiding en OR trainingen op maat.

Overheid

We voeren vele opdrachten uit voor uiteenlopende klanten binnen de overheid, waaronder gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid. Waaronder het begeleiden van herindeling- en fusieprocessen.

training advies
Zorg

Inmiddels zijn wij marktleider op het gebied van fusies, voeren we diverse opdrachten uit voor de sociale partners in de zorg en ondersteunen we vele zorginstellingen bij vernieuwende vormen van medezeggenschap.

training advies
Profit

Transport & logistiek, Industrie, Kinderopvang, Accountancy. Onze klanten in de profit sector zijn zeer divers en dat maakt het nu juist zo goed mogelijk om met innovatieve en vernieuwende diensten te komen.

training advies
Referenties
Reorganisatie, fusie, samenwerking

Organisaties blijven zich ‘doorontwikkelen’. Met de focus op schaalvergroting en regionale samenwerking wordt voortdurend gestreefd naar efficiency verbetering en formatiereductie. Wij begeleiden en ondersteunen ondernemingsraden bij deze pittige OR vraagstukken.

training advies
Vernieuwende medezeggenschap

De afnemende interesse voor de OR, de grotere rol voor medewerkers bij verander trajecten en toenemende zelfsturing vraagt om andere medezeggenschap. Wij begeleiden en adviseren OR'en bij ontwikkeling van nieuwe vormen van medezeggenschap.

training advies
Managen van de ondernemingsraad

De rol van een Dagelijks Bestuur is cruciaal als het gaat om het functioneren van een OR. Wij begeleiden, trainen en coachen leden van een Dagelijks Bestuur op de onderdelen leidinggeven, managen en communiceren. Een grondige zelfanalyse ligt hieraan ten grondslag.

training advies
Professionals medezeggenschap

Medezeggenschap als professie. Ben je ambtelijk secretaris, adviseur medezeggenschap of HR-professional? MZ Services biedt training, coaching en advies om je te helpen medezeggenschap effectief, modern, duurzaam en toekomstbestendig te maken.

training advies
35+

succesvolle adviestrajecten

190

effectieve maatwerk trainingen per jaar

96

% klanttevredenheid in 2016

Onze klanten

Overheid

Zorg

Profit

25% 45% 30%