Participatieve medezeggenschap zorgde voor een kwaliteitsimpuls en tegelijkertijd voor tijdswinst.

RSZK

Participatieve medezeggenschap hielp RSZK vooruit. Met een flinke dosis doorzettingsvermogen en hulp van adviseur-trainer Didi Verhagen staat er een rotsvaste basis.

lees meer

MZ Services helpt de OR Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen met training en advies

Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen

De OR van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen werkt al meer dan 10 jaar samen met MZ Services. Lees waarom zij steeds voor ons kiezen.

lees meer

Participatieve medezeggenschap zorgde voor een kwaliteitsimpuls en tegelijkertijd voor tijdswinst.

RSZK

Tijdens een trainingsdag bij MZ Services zetten we gezamenlijk een beleidsadvies op papier dat je direct in de praktijk in kunt zetten. We helpen je graag.

lees meer

catharina ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

De afgelopen jaren heeft de OR van het Catharina Ziekenhuis verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. In 2008 is MZ Services ingeschakeld bij de ontwikkeling om meer “slagkracht” in de organisatie te krijgen. Momenteel buigt de OR zich over een fusie met de St. Anna Zorggroep in Geldrop. En tussen de organisatieontwikkelingen door is ook de werkwijze van de OR nog onder de loep genomen. MZ Services heeft adviseurs in dienst die een specialistische achtergrond hebben, waardoor in de samenwerking met de OR van het Catharina Ziekenhuis bij ieder thema de juiste adviseur kon worden ingezet.

lees meer

Ziekenhuis Bernhoven

In dit ziekenhuis verandert veel: de organisatiestructuur wordt decentraal: specialismen worden, aangestuurd door een medisch specialist en bedrijfskundige, als eenheid verantwoordelijk voor het resultaat. Een slagvaardiger organisatie én een grotere mate van betrokkenheid van de medische staf bij de organisatie is het doel. Een gedeeltelijk nieuwe OR buigt zich samen met MZ Services over de veranderingen en werkt parallel aan een gezamenlijke visie en aan het eigen kennisniveau. 

lees meer

HagaZiekenhuis

Een fusie, een nieuw besturingsmodel en een verschuiving naar meer autonomie op afdelingsniveau. De ondernemingsraad van het HagaZiekenhuis in Den Haag wil een goede rol bij die processen vervullen en zoekt hulp bij MZ Services. Voorzitter Jeanne Boot: “De trainingen bereiden ons uitstekend voor op de vraagstelling waar we voor staan. Daardoor zijn we een betere gesprekspartner.”

 

lees meer

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.