Home > Training > Arbo en OR Zwolle

Arbo en OR

Aangezien er als ondernemingsraad een belangrijke taak weggelegd is met betrekking tot het creëren van goede werkomstandigheden binnen de organisatie, is het van belang dat hij zijn positie, rechten, plichten en mogelijkheden kent.

Naast het hebben van inspraak op het geformuleerde beleid, dient men ook vanuit eigen initiatief het arbobeleid, de arbeidsomstandigheden en andere verwante thema’s aan te kaarten. Tijdens deze basistraining krijg je enerzijds theoretische kennis aangereikt en anderzijds voldoende handvatten om een zinvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van uw organisatie. Nu alvast verder lezen over je rechten op dit gebied?

Duur: 1 dag van 09.00 – 17.00 uur
Data: donderdag 15 februari, maandag 1 juli en maandag 4 november 2024
Locatie: Zwolle
Prijs: € 400,- incl. vergaderarrangement, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze training heb je inzicht in:

  • De belangrijkste onderdelen van de Arbowet en -regelgeving.
  • De tools die nodig zijn voor een goed arbobeleid en de toetsing ervan.
  • De taken, rechten en verantwoordelijkheden ten aanzien van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

Na deze training ben je in staat:

  • Zelfstandig beleid op te stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • Dit onderwerp onder de aandacht te brengen binnen de organisatie door bijvoorbeeld een pakkende presentatie.
Programma

Deze trainingsdag begint om 09.00 uur en wordt afgesloten om 13.00 uur. Hieronder staat het volledige programma.

Dagindeling
09.00 Start van de training
– Opening en korte kennismaking.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Toelichting op het programma.
09.15 De actualiteit en arbo
We trappen de training af met het schetsen van de context en hoofdlijnen. We kijken naar hoe arbo in de huidige bedrijfscultuur functioneert en welke ontwikkelingen we zien.
Inzicht in de hoofdlijnen van arbo
Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de organisatie en de medewerkers. Het is daarom niet voor niets dat wetgeving op dit gebied is vastgelegd in de Arbowet en de WOR. Overigens ligt er een wetsvoorstel om de bevoegdheden van de OR uit te breiden op gebied van arbo. Hier komt ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan bod.
13.30 Inzicht in de rol van de OR bij arbo en RI&E
De verantwoordelijkheid van goede arbeidsomstandigheden in de organisatie ligt bij een aantal actoren. Inzicht in dit interne netwerk en de actoren – met ieder hun eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden – is belangrijk voor de OR of arbocommissie om te weten. Met wie moet de OR of arbocommissie in gesprek gaan en hoe verhoudt de rol van de OR zich tot deze actoren.
15.15 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
PSA is een aparte beleidsverplichting (agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk). Dat betekent dat de werkgever verplicht is om hier beleidsmatig (preventief) aandacht aan te geven. Welke PSA onderzoeksmethodieken bestaan er? Waar dient PSA-beleid aan te voldoen en wat zijn de ontwikkelingen binnen uw organisatie op dit gebied? Op welke manier kan de OR of arbocommissie dit bespreekbaar maken?
17.00 Evaluatie en afsluiting

Inschrijven

  • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.